O spoločnosti

Firma DR Unit je firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva. Dlhoročné skúsenosti ľudí vo firme, pracovné...

Vsakovanie

Firma DR Unit je vlastníkom spoločnosti ako aj obchodného mena EKODREN. Spoločnosť Ekodren je predovšetkým...

Kontakt

Grinava je mestská časť Pezinka. Svojou polohou, pod masívom Malých Karpát a výborným napojením na...