Grinava je mestská časť Pezinka. Svojou polohou, pod masívom Malých Karpát a výborným napojením na štvorprúdovú hlavnú cestu do Bratislavy, patrí medzi vysoko atraktívne miesto so silným podnikateľským zázemím.

Novovytvorená „Nová ulica“ je vhodné miesto pre podnikateľské subjekty podnikajúce vo sférach obchodu, stavebníctva, logistiky a pod.

Vzdialenosť od hlavného mesta je 15km a taktiež od diaľničného napojenia. Ďalšia možnosť dopravného spojenia je na smer Trnava cez Pezinok, prípadne cez Senec na diaľnicu.

DR-Unit spol. s r.o.
Nová ulica 15
Pezinok – Grinava
902 03