Firma DR Unit je firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva. Dlhoročné skúsenosti ľudí vo firme, pracovné nasadenie a jasná predstava o víziách firmy vyústila do výstavby polyfunkčného objektu v Grinave.

Objekt je zázemím pre firmy, ktoré tu nájdu vysoký štandard poskytovaných služieb od informačných technológií cez reprezentačné priestory až po kompletný ekonomicko-administratívny servis.

V budovaní takéhoto prostredia chceme i naďalej pokračovať a združovať tak pod „jednu strechu“ perspektívne podnikateľské subjekty, ktorým chceme splniť všetky požiadavky, ktoré im prinesú optimalizáciu nákladov a v konečnom dôsledku i zvýšenie profesionálneho imidžu a v neposlednom rade profitu.