Firma DR Unit je vlastníkom spoločnosti ako aj obchodného mena EKODREN.

Spoločnosť Ekodren je predovšetkým výrobný podnik, ktorý je zameraný na výrobu zariadení na vsakovanie a narábanie s dažďovou vodou . Poskytujeme aj projekčné služby, poradenstvo v oblasti narábania s dažďovými vodami. Ekodren tvorí kolektív odborne skúsených pracovníkov špecializovaných a dlhé roky pracujúcich v obore dažďových vôd. Úzko sa špecializujeme na oblasť využitia, retencie a vsakovania dažďovej vody – pre obchodné budovy, priemyselné parky, komúny a rodinné domy , kde vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme poskytnúť spoľahlivé a profesionálne služby, rýchle lehoty dodávok a spoľahlivé garancie funkčnosti nami dodávaných systémov.